ข้อมูลมีคุณค่า

  1. นักเรียนศึกษาวิดีโอเรื่อง “ข้อมูลมีคุณค่า” ต่อไปนี้

2. นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนที่นี่ครับ (คลิก)

3. นักเรียนทำกิจกรรม ACT1 ใน Google Classroom